skip to Main Content
Hulp nodig? Neem contact op via het contact formulier.
Uitdagingen Van Hybride Werken

Uitdagingen van hybride werken

Gezamenlijk vergaderen

In tijden van corona is samen vergaderen soms een hele uitdaging. Een deel van de deelnemers zit op kantoor, het andere deel thuis vanwege coronaklachten, quarantaine of simpelweg een gebrek aan een vergaderruimte die genoeg plek biedt om op anderhalve meter afstand te werken. Hoe zorgt u ervoor dat deze mensen effectief mee kunnen doen met de vergadering? Dit blog gaat over de uitdagingen van hybride werken.

Problemen tijdens hybride vergaderen

Degenen die thuis aan een hybride vergadering deelnemen, komen – los van technische problemen – vaak de volgende situaties tegen:

  • Een leeg beeld
  • Slechts een deel van de spreker in beeld
  • De spreker is niet te verstaan
  • De overige deelnemers zijn niet te verstaan
  • Een digitaal opgestoken hand wordt niet gezien

Uitdagingen van hybride werken online meeting

Uitdagingen voor sprekers

Live aanwezige sprekers vinden het tijdens een hybride vergadering vaak lastig om de thuiswerkers bij de vergadering te betrekken. Het voelt alsof zij hun aandacht moeten verdelen. In de praktijk komt de aandacht vaak bij degenen te liggen die live aanwezig zijn. Om te voorkomen dat thuiswerkers het gevoel hebben dat ze er maar wat bij hangen, is niet alleen een goede technische ondersteuning, maar ook een extra set ogen handig, zodat ook zij genoeg aandacht krijgen. Zonder deze aandacht verliest u niet alleen het contact, maar ook de betrokkenheid van de thuisvergaderaars. U zult de energie bij hen weg zien vloeien.

Een blijvend probleem

Ook na corona is de kans groot dat er meer thuis gewerkt wordt, terwijl er ook mensen op kantoor zullen werken. Hoe kunnen thuiswerkers het idee krijgen dat ze betrokken zijn bij de vergadering en invloed kunnen uitoefenen? Deze uitdaging ligt trouwens niet alleen bij vergaderen, maar ook bij online trainen. Het gaat dan hier niet om tijdelijk ongemak, maar om een blijvend probleem. Tenzij u besluit hier iets tegen te ondernemen.

Oplossingen voor hybride vergaderen

Ook voor uw organisatie is het zaak om alle deelnemers te betrekken bij een hybride vergadering. Wilt u voor uw organisatie advies inwinnen? Neem dan contact op met een adviesbureau voor praktische oplossingen. Heeft u nog vragen over dit artikel? Stel ze via het contactformulier.